Waarom webtoegankelijkheid ook van belang is voor bedrijven

Als websites goed zijn ontworpen en gecodeerd, kunnen mensen met een beperking ze gebruiken. Momenteel worden echter veel sites en tools ontwikkeld met toegankelijkheidsbarrières die het voor sommige mensen moeilijk of onmogelijk maken om ze te gebruiken. Maar waarom zou je als bedrijf inzetten op webtoegankelijkheid?

webtoegankelijkheid

Wat is webtoegankelijkheid?

Het W3C Web Accessibility Initiative (WAI) biedt een reeks richtlijnen die internationaal worden erkend als de standaard voor webtoegankelijkheid.

De volgende vier principes leggen in het algemeen uit wat webtoegankelijkheid allemaal inhoudt.

 1. Waarneembaar: Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op een voor hen waarneembare wijze.
 2. Bedienbaar: Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
 3. Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
 4. Robuust: Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

6 biljoen koopkracht

Het toegankelijk maken van websites komt iedereen ten goede, zelfs bedrijven. Internationale webstandaarden bepalen wat nodig is voor een goede toegankelijkheid. Ten eerste kan je bedrijf een positievere brand perception bekomen. Daarnaast omvat de koopkracht van mensen met een beperking meer dan 6 biljoen dollar.

Wat zegt de wet?

Sinds 22 december 2016 is de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties van kracht.

Deze richtlijn is bindend en bepaalt:

 • Dat de websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De timings en deadlines hiervoor zijn:
  • Bestaande websites, gepubliceerd vóór 23 september 2018: 23 september 2020
  • Nieuwe websites, gepubliceerd vanaf 23 september 2018 : 23 september 2019
  • Mobiele apps: 23 juni 2021
 • Wat die toegankelijkheid concreet inhoudt
 • Dat elke website en mobiele applicatie een toegankelijkheidsverklaring moet hebben
 • Hoe er gemonitord en gerapporteerd moet worden

De bepalingen van de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties worden wettelijk verankerd in het Bestuursdecreet. Zodra het Bestuursdecreet in werking treedt, wordt het wettelijk verplicht zijn om toegankelijke digitale diensten aan te bieden.

Er zal ook op regelmatige tijdstippen gemonitord worden. Deze monitoring is bovendien gekoppeld aan een verplichte rapportage naar Europa.

Tools

accessiBe is een Israëlisch technologiebedrijf dat werkt aan het oplossen van het probleem van webtoegankelijkheid via AI. Zij beweren met hun tool aan alle wereldwijde standaarden en wetgevingen omtrent webtoegankelijkheid te voldoen

 

accesiBe
Hogere conversie voor Eurotuin webshop

Smooth hielp het Eurotuin-team met een webmaster & e-commerce manager om het algemeen management van eurotuin.be over te nemen. Het doel? de webshop laten groeien!

Lees meer
Smooth PointCarré Magento

Smooth leverde onmiddellijk een webmaster aan die voorzag in de content inrichting van dé multi-merkenretailer in Wallonië.

Lees meer
Go-Live Hopper webshop

Smooth leverde onmiddellijk een ervaren webmaster aan die Hopper kon bijstaan bij het geven van trainingen en het aanmaken van herbruikbare HTML templates.

Lees meer